Familiair bedrijfsberaad (FBB)

Overleg met familieleden over het bedrijf en de bedrijfsvoering van een familiebedrijf heeft zo zijn voordelen. We zetten ze voor u op een rij.

Ik houd regelmatig werkoverleg, waarom dan familiair bedrijfsberaad?
Tijdens overleg met uw medewerkers bespreekt u de bedrijfsprocessen. Zo bewaakt u kwaliteit, beheerst risico’s en werkt u aan financiële resultaten. Kortom: u onderneemt. Als familieleden in het bedrijf werken, dan draaien zij natuurlijk gewoon mee in deze overleggen. Maar omdat familieverhoudingen soms nauw verweven zijn met het eigendom van het bedrijf, kunnen bedrijfsrisico’s ontstaan. Door middel van familieoverleg kunt u deze risico’s in beeld krijgen en kunt u ook familieleden die níet in het bedrijf werken bij het overleg betrekken.

Als u weet wat er leeft, kunt u bedrijfsrisico’s beperken
Het is goed u af te vragen of uw familieleden tevreden zijn met de manier waarop ze bij de bedrijfsvoering worden betrokken. Hebben ze het gevoel te weten hoe het bedrijf er voor staat? Voelen zij zich gekend in strategische beslissingen? En hoe loyaal zijn ze aan het bedrijf? Tonen ze interesse en zo nee, wat betekent dit dan? U zult niet de eerste zijn die geconfronteerd wordt met de vraag om aandelen over te nemen op een moment dat u het niet verwacht of een beoogd opvolger die plotseling afhaakt. Familiair bedrijfsberaad brengt mogelijke risico’s in beeld. In dit overleg wordt gezamenlijk het doel, de frequentie en de agenda bepaald, waardoor betrokkenheid en draagvlak ontstaan en risico’s beheersbaar.

Kies als DGA uw rol tijdens zakelijk overleg met familieleden
Om uw belangen als directeur/eigenaar in het familiair bedrijfsberaad te behartigen, kan het nodig zijn ‘uw handen vrij te hebben’ in dit overleg.
Een onafhankelijk voorzitter kan de belangen van het familieberaad als geheel behartigen en het proces begeleiden, waardoor u als ondernémer kunt deelnemen. WEP kan de voorzittersrol als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor u invullen. Indien gewenst kunnen wij het uitnodigingstraject voor u verzorgen, de locatie regelen, samen met u de agenda bepalen en de verslaglegging verzorgen. Het overleg kost u minder tijd en gemaakte afspraken liggen vast ter opvolging.
 

terug naar boven