De essentie van WEP 'We Empower People'

Al eeuwen zijn we ons ervan bewust dat ieder mens een vrije wil heeft waarmee hij zijn leven vorm kan geven. Even lang hebben mensen en instanties geprobeerd beslissingen voor anderen te nemen. Maar de tijd dat kerk, staat, bedrijf of partner voor je zorgen, denken en beslissen is vrijwel voorbij. Mensen maken hun eigen keuzes. Dat betekent bewust verantwoording nemen voor je leven.

Voor ons is empowerment - leven en handelen vanuit persoonlijke kracht - een proces waar we permanent mee bezig zijn. Tijdens een aantal trainingen op het gebied van bewustzijn (Avatar®) groeide het besef dat het 'zelf' een cruciale rol speelt. Dat het 'zelf' alles in zich heeft om gelukkig te worden en hiervoor niets van buiten nodig heeft. Leven werd makkelijker. Een fascinerende ervaring.

Door de veranderingen die we doormaakten, bleek dat we niet altijd meer synchroon liepen met de organisatie waar we werkten. We verloren langzamerhand de verbinding met onszelf, met anderen en met de (strategie van) de bedrijven waar we werkten.
Als je je niet meer verbonden voelt met het doel van je organisatie raak je uitgeput. Je werk kost meer energie dan het je oplevert en leidt tot steeds meer tegenzin om naar je werk te gaan. Het werken in een organisatie wiens doelen de jouwe niet (meer) zijn, brengt stress. En de organisatie verliest haar slagkracht als haar medewerkers zich niet meer verbonden voelen met de organisatie.

Al deze inzichten, ervaringen en visies vormen de pijlers voor de oprichting van WEP: strategisch bezig zijn met veranderingsprocessen én werken met mensen aan emotionele processen rond verandering.

Door verbinding ontstaat vertrouwen om op eigen kracht antwoorden en oplossingen te vinden voor de vragen van het moment. Dat is voor WEP de essentie. WEP helpt deze verbindingen te herstellen dan wel te creëren, zowel op individueel als bedrijfsniveau. WEP brengt mens en organisatie terug in eigen kracht. Dat is empowerment. Dat is WEP.

Avatar® is een geregistreerd handelsmerk van Star's Edge International. Alle rechten voorbehouden.

terug naar boven