Waarom zou je als familiebedrijf willen blijven voorbestaan?

Het is waardevol om een familiebedrijf te blijven

Deze blog licht toe waarom.

Lees verder
WEP onderzoekt de kracht van familiebedrijven; de derde bevindingen

De ondernemer maakt het verschil

Het onderzoek is nog in volle gang, maar we kunnen wel de volgende bevindingen delen. In onze gesprekken met ondernemers komt duidelijk naar voren dat juist de persoon van de ondernemer het verschil maakt als het gaat om de bedrijfscultuur. Dat hij of zij het verschil maakt in ‘hoe we de dingen doen’. 

Lees verder
De tweede bevindingen van het WEP onderzoek 'de kracht van familiebedrijven'

Hoe interesseer je de volgende generatie?

In onze vorige blog schreven we dat uit ons onderzoek blijkt dat familiebedrijven er voordeel bij hebben om een familiebedrijf te blijven. Dat betekent dus dat een volgende generatie in het bedrijf moet willen werken en het stokje op termijn over moet willen nemen.

Lees verder
WEP onderzoekt de kracht van familiebedrijven; de eerste bevindingen

Familiebedrijven doen graag zaken met familiebedrijven.

Vanuit WEP We Empower People doen wij onderzoek naar de kracht van familiebedrijven. In de literatuur over familiebedrijven wordt aangegeven dat het krachtige bedrijven zijn die de ruggengraat vormen van onze economie, onder andere door hun gezonde financiële positie. Met ons onderzoek willen we zicht krijgen op de achterliggende mechanismen van deze kracht en zo familiebedrijven de kans geven om deze mechanismen bewust in te zetten om hun positie te versterken. 

Lees verder