Als DGA ben je onvervangbaar, maar wat gebeurt er als je wegvalt?

Nieuws en publicaties >>

Wat gebeurt er met je bedrijf als jij wegvalt?
Het is een vraag waar we niet graag bij stilstaan. Als mens zijn we echter kwetsbaar, dus is het als ondernemer noodzakelijk om die vraag aan onszelf te stellen. Het antwoord op de vraag hangt af van de wijze waarop je jouw bedrijf hebt ingericht en de rol(len) die jij speelt. Ook de termijn van uitval is natuurlijk van belang. Dus, draait het bedrijf op korte termijn door? En hoe is dat na een half jaar of langer? Blijft de omzet stabiel? Komen er nog nieuwe klanten binnen? Blijft de kwaliteit bewaakt? Vindt er nog productontwikkeling plaats? Blijven financiers het bedrijf steunen? Door het opstellen van een noodscenario kan je antwoorden en oplossingen bedenken vóórdat de nood aan de man is.
Wat is handig om in een noodscenario te regelen?
Goed advies is om in een noodscenario in ieder geval de dingen te regelen die een voorwaarde zijn voor de continuïteit van je bedrijf. Een aantal onderwerpen zijn hierboven benoemd. Maar er is meer waar je nu over na moet denken en beslissingen over moet nemen.

Eigendom, beslissingsbevoegdheden en dagelijkse leiding
Dit zijn de drie hoofdonderwerpen waar je over moet beslissen en waarover je afspraken moet maken met de mensen die een rol spelen. De aandelen die je bezit zijn eigendom die vererft worden volgens de wettelijke regels die er zijn. Als je dit anders wilt regelen, bijvoorbeeld omdat één van je kinderen beoogd opvolger is, dan is daar wettelijk ruimte voor.
Bij de Kamer van Koophandel ligt vast welke functionarissen welke beslissingsbevoegdheid hebben. Bij de bank is geregeld wie betalingen kan doen van de rekening(en). Het lijkt misschien een vanzelfsprekendheid, maar soms komt het voor dat alleen de DGA bevoegdheid heeft. Een probleem dus als hij of zij wegvalt.
Voor de dagelijkse leiding is het van belang dat is vastgelegd wie de DGA vervangt voor bepaalde taken. Informele afspraken kunnen voor een tijdelijke waarneming effectief zijn, maar niet voor een periode die langdurig is. In functiebeschrijvingen kunnen afspraken over vervanging worden vastgelegd.

In gesprek
Als DGA heb je andere mensen nodig om afspraken te maken over de genoemde onderwerpen. Dit zijn niet alleen medewerkers, maar ook familieleden. Het proces begint echter altijd bij jezelf.
Een ervaren gesprekspartner kan je klankbord zijn om jouw voorkeuren helder te krijgen en daarna met jou, je familieleden en andere betrokkenen in gesprek te gaan, gedragen afspraken te maken en die vast te leggen.

door Brigitte Buis, partner WEP, 8 december 2010

 Download dit artikel als PDF

Meer artikelen

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar