Hoe maak je als DGA van je opvolging de KROON op je werk?

Nieuws en publicaties >>

Hoe ziet dat er uit: opvolging als ‘KROON op je werk’?
Het is misschien leuk geformuleerd, ‘de kroon op je werk’, maar het is belangrijk om concreet te maken wat er mee bedoeld wordt. Concreet betekent het dat de bedrijfsresultaten in het jaar van de opvolging positief zijn gebleven en het jaar daaropvolgend ook. Daarnaast, dat klanten zijn behouden en dat met belanghebbenden afspraken op papier zijn gezet over eigendom, posities en zeggenschap en dat deze afspraken door alle belanghebbenden worden gedragen. Het betekent dus nogal wat en daar is dus ook iets voor nodig.

Pak je rol als regisseur van je opvolging
Essentieel voor je succes is dat je als DGA je eigen opvolging regisseert. Niemand anders kan deze rol namelijk invullen. Jij bent de enige die het initiatief kan nemen. Jij bent ook de enige die het proces zodanig vorm kan geven dat het gaat leiden tot de kroon op je werk. Ben je de 50 gepasseerd? Dan is het verstandig om je rol als regisseur van je opvolging op te pakken.

Regisseer je opvolging als een professioneel bedrijfsproces
Opvolging is naast een persoonlijk proces ook een fase in de ontwikkeling van het bedrijf. Het is een verandering die het bedrijf maar één keer doorloopt met jou als regisseur. Voor de continuïteit van het bedrijf is het essentieel dat het proces goed verloopt, dat een opvolger wordt gekozen die past bij de ontwikkelingsfase van het bedrijf en dat communicatie plaats vindt over de juiste onderwerpen op het juiste moment naar de juiste personen. En omdat de opvolging niet van de ene op de andere dag plaats kan vinden, is het dus een proces: een professioneel bedrijfsproces.

Maak een keuze: zelf doen of met ondersteuning
Het regisseren van je opvolging is een taak die je naast je taken als DGA gaat oppakken.
Het vraagt aandacht en tijd en het kan intensief zijn omdat familieleden direct betrokken zijn. Alles zelf doen is daarom vaak geen optie. Een externe partij kan het proces voor je organiseren, een klankbord zijn en zorgen dat gedragen afspraken worden gemaakt over alle onderwerpen die van belang zijn. Op deze manier wordt het realiseren van ‘de KROON op je werk’ een realistisch doel.
 

door Brigitte Buis, partner WEP, 15 september 2010

Download dit artikel als PDF

Meer artikelen

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar