Hoe vraag ik mijn kind(eren) om op te volgen?

Nieuws en publicaties >>

Een gevoelige vraag
Als ouder met een bedrijf kan deze vraag je bezighouden. 
Misschien vind je als ouder dat je kind zich vrij moet voelen om te kiezen; je wilt het niets opleggen, nergens mee belasten. Of je hebt het idee dat je al vaak hebt laten blijken dat je graag ziet dat je kind of kinderen je opvolgen en dat ze dat weten.
In de samenwerking met onze klanten treffen wij verschillende situaties aan.

Praktijksituaties
Een echtpaar met drie kinderen heeft een florerend bedrijf in de horeca. De twee zonen werken in het bedrijf. De dochter werkt elders. De ouders schakelen ons in omdat ze afspraken willen maken met alle kinderen over de opvolging. Volgens de ouders weten de kinderen dat de oudste zoon de beoogd opvolger is en hebben zij dat met alle kinderen besproken. Wanneer wij de kinderen spreken ter voorbereiding op het familie-overleg, blijkt dat de oudste zoon wel het gevoel heeft de beoogd opvolger te zijn, maar hebben zijn ouders dit nooit aan hem gevraagd. Zijn broer en zus hebben hetzelfde gevoel, maar ook zij zeggen dat er nooit met hen is gesproken.

Een echtpaar met twee zoons heeft een ambachtelijk productiebedrijf. De oudste zoon woont aan de andere kant van het land. De jongste zoon heeft enige jaren geleden zelf een bedrijf gestart. Het echtpaar heeft iemand van buiten aangezocht om het bedrijf over te nemen. Ze meenden dat hun zoons geen interesse hadden. De directeur/eigenaar vindt het moeilijk om afstand te nemen van het bedrijf en het moment van opvolging te bepalen. Wij worden ingeschakeld om een tijdpad uit te zetten. In het overleg met de jongste zoon blijkt dat hij enige jaren geleden interesse heeft getoond om het bedrijf over te nemen, maar dat zijn ouders daar niet op gereageerd hebben. Hij geeft aan nu geen interesse meer te hebben omdat hij zijn eigen bedrijf heeft, maar het is duidelijk dat er onderhuids gevoelens leven en de relatie is bekoeld door deze ervaring.

Een aanpak die werkt
Bovenstaande praktijksituaties laten zien dat er verschillende beelden kunnen bestaan bij ouders en kinderen. Beelden over óf er gesprekken en signalen zijn geweest, maar ook over de betekenis van die gesprekken en signalen. Een instrument om dit af te stemmen is een familie-bijeenkomst. Professionele begeleiding van deze bijeenkomst zorgt voor respect, vertrouwen en openheid. Daardoor kan iedereen zijn of haar ideeën en wensen over de opvolging naar voren brengen, maar ook de vragen en zorgen die daarbij leven. Vanuit dit vertrekpunt kan worden gewerkt aan een gedragen opvolgingsplan.

door Brigitte Buis, 28 februari 2012


Download dit artikel als PDF

Meer artikelen

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar