Maak als DGA van je opvolging de KROON op je werk: een bedrijfsproces

Nieuws en publicaties >>

Hoe ziet dat er uit: opvolging als ‘KROON op je werk’?
Het is misschien leuk geformuleerd, ‘de kroon op je werk’, maar het is belangrijk om concreet te maken wat er mee bedoeld wordt. Concreet betekent het dat de bedrijfsresultaten in het jaar van de opvolging positief zijn gebleven en het jaar daaropvolgend ook. Daarnaast, dat klanten zijn behouden en dat met belanghebbenden afspraken op papier zijn gezet over eigendom, posities en zeggenschap en dat deze afspraken door alle belanghebbenden worden gedragen. Het betekent dus nogal wat en daar is dus ook iets voor nodig.

Pak je rol als regisseur van je opvolging
Essentieel voor je succes is dat je als DGA je eigen opvolging regisseert. Niemand anders kan deze rol namelijk invullen. Jij bent de enige die het initiatief kan nemen. Jij bent ook de enige die het proces zodanig vorm kan geven dat het gaat leiden tot de kroon op je werk. Ben je de 50 gepasseerd? Dan is het verstandig om je rol als regisseur van je opvolging op te pakken.

Zie opvolging als een proces met stappen die doorlopen moeten worden
Het opvolgingsproces begint bij jezelf. Voor jezelf moet je helder krijgen wat jij wilt als het gaat om je opvolging. Dit helder krijgen is stap 1. Vervolgens moet je bepalen wie betrokken zijn. Denk daarbij aan je directe familieleden en hun partners, maar ook aan eventueel externe financiers en leden van het managementteam. Dit is dus stap 2. Als je dit hebt vastgesteld kan je zicht gaan krijgen op de meningen en perspectieven van deze stakeholders ten opzichte van de je opvolging. Je kunt dit doen door individueel met ze te gaan praten, maar belangrijk is dat zij hun meningen en gezichtspunten op enig moment met elkaar delen en tot afspraken komen over de overdracht van eigendom, zeggenschap en posities binnen het bedrijf. Dit zijn dus stap 3 en 4. Stap 5 is het ondertekenen van de afspraken en stap 6 is het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Terugkoppeling van de status is daarbij belangrijk om draagvlak voor de afspraken te behouden. De opvolging is dus een heel proces.

Maak een keuze: zelf doen of met ondersteuning
Het regisseren van je opvolging is een taak die je naast je taken als DGA gaat oppakken.
Het vraagt aandacht en tijd en het kan intensief zijn omdat familieleden direct betrokken zijn. Alles zelf doen is daarom vaak geen optie. Een externe partij kan het proces voor je organiseren, een klankbord zijn en zorgen dat gedragen afspraken worden gemaakt over alle onderwerpen die van belang zijn. Op deze manier wordt het realiseren van ‘de KROON op je werk’ een realistisch doel.

door Brigitte Buis, partner WEP, 8 december 2010


Download dit artikel als PDF

Meer artikelen

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar