WEP onderzoekt de kracht van familiebedrijven; de derde bevindingen

03-09-2012
Blog >>

Vanuit WEP We Empower People doen wij onderzoek naar de kracht van familiebedrijven. In de literatuur over familiebedrijven wordt aangegeven dat het krachtige bedrijven zijn die de ruggengraat vormen van onze economie, onder andere door hun gezonde financiële positie. Met ons onderzoek willen we zicht krijgen op de achterliggende mechanismen van deze kracht en zo familiebedrijven de kans geven om deze mechanismen bewust in te zetten om hun positie te versterken. 

De ondernemer maakt het verschil

In onze gesprekken met ondernemers komt duidelijk naar voren dat juist de persoon van de ondernemer het verschil maakt als het gaat om de bedrijfscultuur. Dat hij of zij het verschil maakt in ‘hoe we de dingen doen’. Ook als een opvolger de manier van werken van eerdere familieleden voortzet, blijkt dat geen twee mensen hetzelfde zijn en dat er dus toch dingen anders gaan dan voorheen. Dit lijkt een open deur, maar met name het bewustzijn hiervan blijkt in de praktijk een kracht te zijn.

In de gesprekken wordt het doorvoeren van veranderingen door de meeste ondernemers verklaard vanuit zakelijke redenen. Maar na enige reflectie komt naar voren dat ze toch ook het gevoel hebben als mens en eerstverantwoordelijke ‘anders in elkaar te zitten’ of ‘anders in de wereld te staan’ dan hun voorganger. Het drukken van dit persoonlijk stempel van de opvolger op de bedrijfscultuur is van belang. Het zorgt voor een krachtige uitstraling die in de hele organisatie en daarbuiten, wordt gevoeld.

Bewustzijn is kracht

Ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van hun manier van ondernemen. Dit wordt in de gesprekken zeer duidelijk. Zaken die door ons als ‘opvallend’ worden benoemd ten aanzien van de manier van ondernemen, zijn vaak bij de ondernemer niet bewust of worden als ‘normaal’ ervaren. Wanneer ondernemers zich hier wél bewust van zouden zijn, dan kunnen zij deze kennis gericht inzetten voor de bedrijfsvoering en kan dit bijdragen aan een positiever resultaat. 

Het is dus goed voor de bedrijfsvoering als de ondernemer zichzelf goed kent en bewust nadenkt over zijn manier van ondernemen en de invloed hiervan op de bedrijfscultuur. We zien het belang daarvan ook terug bij familiebedrijven die zijn gegroeid en een fase hebben doorgemaakt waarin de bedrijfscultuur wat is ‘vervormd’. Om terug te keren naar de gewenste cultuur, hebben deze familiebedrijven de cultuurkenmerken opgeschreven, zijn afspraken gemaakt en mechanismen ingevoerd om de gewenste bedrijfscultuur te borgen.

 

Wilt u ook bijdragen aan ons onderzoek?

Ons onderzoek vindt dit jaar plaats. Deelnemers die tot nu toe aan het onderzoek hebben meegedaan, laten ons weten dat het interview hen inzicht heeft gegeven in positieve aspecten van hun familiecultuur en hoe die de bedrijfsvoering beïnvloedt. Bent u een familiebedrijf met personeel en heeft u interesse om deel te nemen, meldt u dan aan via de reactiebutton. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar