Workshop ‘De waarde van spreken’

 
Organisaties bestaan uit mensen en waar mensen zijn is communicatie onmisbaar en tevens een feit. De manier van communiceren, verbaal en non-verbaal, draagt bij aan de cultuur binnen organisaties en aan de manier waarop wordt samengewerkt. Over communicatie is veel geschreven en er zijn tal van trainingen op dit gebied. Slechts een klein deel richt zich specifiek op het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen. En juist dat stukje kan het verschil maken tussen ‘een prettige organisatie waar mensen graag werken en zich voor inzetten’ en ‘een organisatie waar mensen hun taak doen en hun geld verdienen’.


Waarom deze workshop

Kijken we naar hoe mensen de organisatiecultuur beleven, dan blijkt het volgende:
Bovenstaande situaties hebben een grote invloed op de prestaties van zowel de medewerker als op het succes van de organisatie.
 

Wat mag u van de workshop verwachten

In de workshop ‘De waarde van spreken’ worden de deelnemers zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in dit soort processen. Ze krijgen zicht op hun persoonlijke beweegredenen van waaruit ze handelen. De inzichten en aangeboden technieken zorgen ervoor dat de deelnemers zich realiseren dat zij zelf kunnen kiezen hoe zij met situaties omgaan en hoe zij daarin gaan handelen. Vanuit de wens om in een prettige sfeer te werken, kunnen zij direct zelf bijdragen aan een cultuur die meer gebaseerd is op vertrouwen en samenwerking.
 

Voor wie is de workshop bestemd

De workshop is geschikt voor teams en afdelingen die de onderlinge samenwerking willen verbeteren. Per workshop kunnen maximaal 15 mensen deelnemen. Bij grotere groepen per team of afdeling kunnen meerdere workshops worden gegeven.
 

Spreken is zilver, zwijgen is goud …….. bespreken is onbetaalbaar!

 

WEP, als het bespreekbaar moet zijn.

 

terug naar boven